Czytania na VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 19 lutego 2017r.

 

CZYTANIE I

(Kpł 19, 1-2. 17-18)

 

„Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»”

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana *

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *

i leczy wszystkie choroby.

On twoje życie ratuje od zguby, *

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

ani według win naszych nam nie odpłaca.

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

Jak odległy jest wschód od zachodu, *

tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 


 

CZYTANIE II

(1 Kor 3, 16-23)

 

„Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców». Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga”.

 


 

ALLELUJA

(1 J 2, 5)

 

Kto zachowuje naukę Chrystusa,

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

 


 

EWANGELIA

(Mt 5, 38-48)

„Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski»”.

 


 

Co znaczy być doskonałym w dzisiejszym świecie pośród tryliona spełnianych obowiązków?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje drogę jaką Bóg prowadził przez wieki człowieka – od czysto ludzkiej sprawiedliwości ‘oko za oko …’ (i nic więcej ponad doznaną krzywdę w razie chęci mniejszej czy większej rekompensaty za zło doznane), do miłości miłosiernej ‘miłujcie waszych nieprzyjaciół’ co Chrystus potwierdził swoją śmiercią na krzyżu, a za Nim męczennicy (jak św. Szczepan) którzy umierając modlili się za prześladowców.

Miłosierdzie – misericordia (czyli serce dla biednego). A czy jest ktoś biedniejszy ponad tego, kto policzkuje, prawuje się, zmusza, prześladuje?

A mimo to Bóg kocha go taką sama miłością jak mnie i chce jego zbawienia tak samo jak mojego! Niesprawiedliwe?

Ale Boże!

I do takiej miłości wzywa dziś Jezus – większej niż to co widzę i za co mogę dobrem ‘odpłacić’. U Jezusa wszystko mamy gratis i za nic bo w Nim jest miłość, a nie zasługa.

 

Siostry Kapucynki

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO WŁOCH I NA BAŁKANY

30 V - 10 VI 2017r.

 

Więcej informacji

Do góry


Kurs pastoralno-liturgiczny
dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego

 

 

Więcej informacji

Formularz

Do góry


Bal Przebierańców

7.01.2017r.

 

Galeria 1

Galeria 2

Do góry


Jasełka

przygotowane przez Szkołę Podstawową
w Zwoleniu

6.01.2017r.

 

Galeria

Do góry


VI Świąteczny Konkurs Kolęd

30.12.2016r.

 

Galeria

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
17 - 26.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

PIELGRZYMKA DO FATIMY
26.09 - 5.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
5 - 14.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


 

Urodziny Pana Jezusa
25 grudnia 2016r.

 

Galeria

Do góry


 

 

 

HIC VERBUM CARO

FACTUM EST!

 

Wszyscy kochamy święta Bożego Narodzenia i tęsknimy za nimi przez cały rok. Na ogół sądzi się, że są one proste do przeżycia, bo cóż skomplikowanego może być w przełamaniu się opłatkiem, kolędach, choince, pasterce, spotkaniach w kręgu rodzinnym. Czy jednak rzeczywiście to wszystko jest takie proste? Co uczynić, aby dobrze przeżyć te niezwykłe dni?

Boże Narodzenie to nie choinka, kolorowe świeczki i prezenty. To nie tylko Wigilia z zapachami potraw. To coś więcej. Boże Narodzenie wzywa nas do osobistych przemyśleń i przeżyć. To wezwanie do otwarcia serca dla Jezusa, który prawdziwie przyszedł i przychodzi do nas.

„Jako człowiek na świat Bóg przyjść musi, by w człowieku odrodził się Bóg” - ta prawda Bożego Narodzenia staje przed naszymi oczami. Chrystus, który przychodzi na świat z Maryi to Bóg Mocny, Książę Pokoju. Przychodzi jednak nie rządzić ale służyć. Pragnie dawać zbawienie wszystkim, którzy na Niego czekają. Ma przebaczenie w swym Sercu dla każdego skruszonego grzesznika, tego który chce przebaczać innym. On jest propozycją Miłości czułej i delikatnej dla wszystkich utrudzonych i uciśnionych, którzy spotkają się z Chrystusem w miłości i sakramencie Pokuty i Eucharystii.

W osobie nowonarodzonego Syna kontemplujemy tajemnicę Boga, który pokochał wszystkich ludzi. Wszystkim Parafianom i naszym Gościom życzymy ducha Nadziei płynącej z Misterium Bożego Narodzenia i radosnego przyjęcia Jezusa, w którym Bóg okazał człowiekowi pełnię miłości.

Niech Światło Betlejem towarzyszy nam w Nowym Roku Pańskim 2017 z modlitwą

ks. proboszcz Bernard Kasprzycki z Duszpasterzami
i Siostrami Kapucynkami NSJ

Do góry


Kurs przedmałżeński
2 stycznia – 11 marca 2017r

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się 2 stycznia 2017 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 11 marca 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


OBÓZ NARCIARSKI 2017

 

Więcej informacji

Do góry


LIST WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA POLICJI

 

Treść listu

Do góry


Koncert papieski w wykonaniu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy pod kierunkiem Jana Krutula
20 listopada 2016r.

 

Galeria

Do góry


 

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA I KOMENTARZ DO AKTU EPISKOPATU POLSKI

 

Treść Aktu

Do góry


Wprowadzenie relikwii św.ojca Pio do parafii
11 - 13 listopada 2016r.

 

Galeria

Do góry


Święto Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2016r.

 

Galeria

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Apel Papieski
"Bądźcie świadkami miłosierdzia"
23 października 2016r.

 

Galeria

Do góry


ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
23 października 2016 r0ku
Kościół misyjny, świadek miłosierdzia

 

Treść orędzia

Do góry


„Ochrzczony to znaczy posłany”
Światowy Dzień Misyjny 2016

 

Więcej informacji

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie
10 października 2016r.

 

Galeria

Do góry


 

Pielgrzymka Rodziny Różańcowej
do Wysokiego Koła

1 października 2016r.

 

Galeria 1

Galeria 2

Do góry


Informacja
Komendanta Powiatowego Policji
dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego

 

Polska Policja, w ramach ustawowych zadań, podejmuje szereg inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jedną z nich jest uruchomienie na terenie całego kraju internetowej aplikacji pod nazwą

 

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

 

To innowacyjne narzędzie umożliwiające każdemu z nas reagowanie, w sposób w pełni anonimowy, na lokalnie pojawiajace się zagrożenia, np. akty wandalizmu, zakłócenia porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, dzikie wysypiska, czy też przekraczanie dozwolonej prędkości.

Aby zgłosić zagrożenie wystarczy wejść na stronę internetową komendy Policji. Przekazanie informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie natychmiast trafi do policjantów właściwej komórki, którzy dokonają jego weryfikacji. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą na kierowanie służb tam, gdzie są potrzebne.

Od 20 września 2016 roku każdy mieszkaniec naszego powiatu może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. Obsługa „Mapy zagrożeń” została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy człowiek.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W przypadkach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia lub mienia, należy korzystać z ogólnodostępnych numerów alarmowych 112 lub 997.

Zachęcam wszystkich Państwa do zainteresowania się tą nową formą przekazu. Jestem przekonany, że Wasze spostrzeżenia pomogą Policji jeszcze lepiej i skuteczniej działać na rzecz wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu zwoleńskiego.

 

Podpisał: Podinsp. Jarosław Popczyński
Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu

Do góry


 

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
za Króla i Pana

 

Treść listu

Do góry


 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


Wielka pokuta
– przebłagalna modlitwa
za grzechy Polaków

 

Życie człowieka jest nieustanną walką duchową, w której wszyscy bierzemy udział. Cywilizacja życia ofiarowanego nam przez Boga w Chrystusie zmaga się nieustannie z cywilizacją śmierci, niesioną przez współczesny świat. Areną tych zmagań jest również Polska. Nasz naród jest głęboko podzielony. Wiele jest w nas zniechęcenia, złości, zawiści, zazdrości i nieczystości. Coraz więcej rodzin poranionych. Wzrasta liczba rozwodów. Wielu ludzi żyje w lęku, depresji i niepewności.

Często są to konsekwencje grzechów, zarówno osobistych, jak i społecznych. Nasze grzeszne postawy skutkują poważnymi konsekwencjami, których sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Dlatego potrzebujemy Bożej interwencji, potrzebujemy Bożego Miłosierdzia.

Z tego powodu, w szczególnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w kontekście Jubileuszu Chrztu Polski będziemy przeżywali na Jasnej Górze wydarzenie zwane Dniem Wielkiej Pokuty – 15 października 2016 roku.

Spotkamy się u tronu Królowej Polski, aby w gorliwej modlitwie prosić Boga o przebaczenie grzechów

Do góry


Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej

 

Galeria 1

Galeria 2

Do góry


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Duszpasterstwo Akademickie i parafia św. Jadwigi Królowej

Rok akademicki 2016/2017

 

Więcej informacji

Do góry


Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

 

Więcej informacji

Do góry


Odpust parafialny

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

 

Galeria

Do góry


Pielgrzymka Szlakiem Piastowskim
- 1050 rocznica Chrztu Polski

 

Galeria

Do góry


Zaprosili na wesele Jezusa i Jego Matkę! J 2,1-2

WEEKENDOWY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZWOLEŃ UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 30.

 

Weekendowy Kurs Przedmałżeński przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kard. Wyszyńskiego 30 w Zwoleniu odbędzie się 18-20 listopada 2016 roku w Centrum Regionalnym przy Nekropolii Jana Kochanowskiego.

Jest to bliższe przygotowanie do małżeństwa i powinni go odbyć nawet ci, którzy ukończyli Kurs w szkole średniej. W ramach Kursu przewidziane są spotkania z księdzem, psychologiem, lekarzem i doradcami życia rodzinnego. Obejmuje on wykłady, zajęcia warsztatowe oraz dzień skupienia. Dobre przygotowanie do małżeństwa jest wielką pomocą w dobrym życiu małżeńskim i rodzinnym.

 

Program:

Piątek, 18 XI godziny 18.00 – 21.00

Sobota, 19 XI godziny 09.30 – 12.30 i 13.30 - 18.00

Niedziela, 20 XI godziny 09.30 – 14.00

Warunki przyjęcia: w Kursie może uczestniczyć wyłącznie obydwoje narzeczonych i przez cały czas jego trwania.

Zgłoszenia (ilość par ograniczona): trzeba podać nazwiska i imiona, datę urodzenia i zamieszkanie oraz parafię pochodzenia. Koszt organizacyjny – 50 zł od pary – przy zapisie.

Zgłaszamy się osobiście, telefonicznie: 510366595

lub mailem: parafiakrzyza@zwolen.com.pl

na Formularzu Zgłoszeniowym.

Do góry


Ogłoszenia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

1. XXXII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

W dniach 24-25 IX 2016 roku (sobota, niedziela) odbędzie się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Rozpoczęcie: sobota 24 września 2016 r. Mszą św. o godzinie 15.30, następnie Droga Krzyżowa, Apel. Centralna Msza św. będzie odprawiona w niedzielę 25 września 2016 r. o godz. 11.00 na Wałach Jasnogórskich z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

Pielgrzymka odbywa się od ponad 30 lat, a jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężeniu zagrożeń, które czyhają na tę najbardziej podstawową wspólnotę ludzką. W wydarzeniu corocznie bierze udział ponad dziesięć tysięcy osób. Zebrani uczestniczą we wspólnej modlitwie, mogą również wysłuchać świadectw i konferencji o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Do pielgrzymowania indywidualnego i w ramach grup parafialnych oraz diecezjalnych zaproszeni są wszyscy małżonkowie – szczególnie ci z najmniejszym i największym stażem małżeńskim. Na początku wspólnej drogi jest o co prosić, a przy końcu – za co dziękować.

Program pielgrzymki:

Sobota, 24 września 2016 r.

15.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP

17.00 – Koncert zespołu Turnioki. Sala o. A. Kordeckiego

19.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela, 25 września 2016 r.

9.00 Świadectwo Lecha Dokowicza oraz prelekcja ks. Przemysława Drąga.

Sala o. A. Kordeckiego

11.00 – Msza Święta na Jasnogórskim Szczycie pod przew. Ks. Bpa Jana Piotrowskiego

• Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

• Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego

• Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

 

2. Kurs przedmałżeński

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się on 26 września 2016 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 3 grudnia 2016 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Kurs nie zastępuje 3 spotkań z duszpasterzem bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, które powinny odbyć się w parafii ślubu.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Planowane kursy przedmałżeńskie:

I edycja: 26 września 2016 r. – 3 grudnia 2016 r.

II edycja: 2 stycznia 2017 r. – 11 marca 2017 r.

III edycja: 13 marca 2017 r. – 20 maja 2017 r.

Dobre przygotowanie do małżeństwa jest wielką pomocą w dobrym życiu małżeńskim i rodzinnym.

Zgłoszenia pod nr tel. 48 3406235

Do góry


Komunikat Prezydium KEP: Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii

 

W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.

1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury. Należy ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy dostosowywania się do wymagań Ewangelii i odwracania się od własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła.

2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmienne nauczanie nie zmienia się również w odniesieniu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami i braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Franciszek, Amoris laetitia, 250).

3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. Podobnie jest z podnoszonymi przez niektórych postulatami zrównania w prawie związków homoseksualnych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jednostek.

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością.

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Łódzki

Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 14.09.2016 r.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2017 i 2018 roku

 

 

Do góryINFORMACJE DIECEZJALNEGO OŚRODKA DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

 1. Dzień skupienia dla narzeczonych – 10 września 2016 r.
 2. Najbliższy dzień skupienia dla narzeczonych w sanktuariach maryjnych Diecezji Radomskiej (w Wysokim Kole) odbędzie się w II sobotę września tj. 10 września 2016 r.

  Prosimy narzeczonych, aby wzięli udział w dniu skupienia. Jest on bardzo dobrą formą duchowego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

  Dzień skupienia nie zastępuje przygotowania bezpośredniego do małżeństwa, które obejmuje 3 katechezy z duszpasterzem (teologia małżeństwa i rodziny, etyka życia małżeńskiego, liturgia sakramentu małżeństwa) i 3 spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej.

   

 3. Kurs Podstawowy Poradnictwa Rodzinnego
 4. 10 września 2016 r. rozpoczyna się Kurs Podstawowy Poradnictwa Rodzinnego. Kurs jest organizowany dla młodych małżeństw, chcących pogłębić wiedzę dotyczącą katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny. Zapraszamy także narzeczonych, chcących lepiej przygotować się do zawarcia małżeństwa. Szczególnie zapraszamy osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w Parafialnych Poradniach Rodzinnych.

  W związku z przygotowywaną Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa w Diecezji Radomskiej prosimy o przysłanie na kurs osób, które będą służyć pomocą w formacji narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa w parafii.

   

 5. Oferta studiów na kierunku „Nauki o Rodzinie” KUL
 6. Istnieje możliwość zdobycia tytułu licencjackiego i magisterskiego na kierunku „Nauki o Rodzinie” na KUL. Prosimy księży o skierowanie zachęty do osób, które są zainteresowane kształceniem w tej dziedzinie. Osoby te zdobędą dobre wykształcenie i w przyszłości będą mogły być pomocne w parafialnym duszpasterstwie rodzin oraz pracować w szkole ucząc przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zapisy bezpośrednio na wydziale „nauki o rodzinie KUL www.naukiorodzinie.pl

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Do góry


 

 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


 

 

Więcej informacji

Do góry


 

LIST OTWARTY
Z OKAZJI ŚWIĘTA
PATRONA KIEROWCÓW

 

Treść listu

Do góry


 

Abp Zimowski spocznie
w katedrze radomskiej

 

Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego rozpoczną się w niedzielę w Mędrzechowie (diec. tarnowska). Radomska część odbędzie się w katedrze w poniedziałek i wtorek (18 i 19 lipca). Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, a liturgia pogrzebowa rozpocznie się o 11.00. Arcybiskup Zimowski zostanie pochowany w kaplicy MB Częstochowskiej w radomskiej katedrze.

O przebiegu uroczystości pogrzebowych poinformował bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski: – Główne uroczystości pogrzebowe będą składały się z dwu części. Pierwsza część - w rodzinnej diecezji tarnowskiej: w Kupieninie i w rodzinnej parafii Mędrzechowie – w niedzielę i w poniedziałek. Natomiast w poniedziałek o godzinie 19.00 tu w naszej świątyni katedralnej będzie Msza św. i nasze diecezjalne pożegnanie Księdza Arcybiskupa. We wtorek o godzinie 11.00 – Msza św. z udziałem przedstawicieli Watykanu i Polskiego Episkopatu. I po tej Mszy św. ciało zostanie złożone w grobie w kaplicy MB Częstochowskiej. Zapraszam serdecznie na uroczystości pogrzebowe i proszę o modlitwę w intencji śp. Arcybiskupa Zygmunta. – powiedział bp Tomasik na zakończenie Mszy św. sprawowanej za zmarłego arcybiskupa dziś wieczór w radomskiej katedrze.

Miejsce pochówku śp. Abp. Zimowskiego przybliżył ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Radomskiej: – Ksiądz arcybiskup zostanie pochowany we wnętrzu katedry. W kaplicy MB Częstochowskiej, po lewej stronie świątyni, zostanie przygotowana nisza grobowa pod posadzką. To będzie pod epitafium bp. Edwarda Materskiego, pierwszego biskupa radomskiego. Pierwotnie właśnie tutaj miał spocząć bp Materski. Ale jego wola, by został pochowany na cmentarzu w ziemnym grobie, była tak radykalna i stanowcza, że nikt nie próbował się jej sprzeciwiać. Natomiast co do miejsca swojego pochówku abp Zimowski oddał się do dyspozycji Kościoła. Nawiązujemy więc do prastarego zwyczaju, by biskupów chować w podziemiach katedr, przypominając symbol i rolę fundamentów Kościoła, jakimi są apostołowie i ich następcy – biskupi – wyjaśnił ksiądz kanclerz.

Do góry


Śp. Arcybiskup
Zygmunt Zimowski

 

We wtorek 12 lipca przed północą zmarł abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Watykański Minister Zdrowia) i biskup senior Diecezji Radomskiej. Był bliskim współpracownikiem trzech papieży. Mottem jego biskupiego życia były słowa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.

Abp Zimowski zmarł po długiej chorobie nowotworowej. Przed śmiercią zdążył do niego zatelefonować papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił arcybiskupa o swej łączności duchowej i modlitwie. Udzielił mu również swego błogosławieństwa. Kilka dni wcześniej zadzwonił do abp Zimowskiego papież emeryt Benedykt XVI.

Arcybiskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska.

W Mędrzechowie uczęszczał do szkoły podstawowej, z kolei liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył przyjmując w Tarnowie 27 maja 1973 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego.

Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku słuchał między innymi wykładów emerytowanego już wtedy profesora, jezuity ks. Karla Rahnera. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982 uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).

Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Warto zaznaczyć, że prefektem tej dykasterii był kard. Joseph Ratzinger. Pracując w urzędzie watykańskim ks. Zimowski angażował się też w latach 1983-1990 w pracę duszpasterską w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bassano Romano. 14 kwietnia 1988 r. ks. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego.

W czasie pracy w Watykanie ks. Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania, jak też współpracował z Radiem Watykańskim. Ks. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób.

Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie – i jednocześnie w radomskiej katedrze. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika, bpa Jana Chrapka, modlił się przy jego grobie, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w Błotnicy, Jedlińsku, Skarżysku-Kamiennej i Kałkowie. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, dzisiejszy papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski (biskup senior). W homilii kard. Józef Glemp, prymas Polski zaznaczył, że uroczystość udzielenia sakry biskupiej bp. Zimowskiemu jest pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Hasłem posługi pasterskiej bp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.

Jako biskup radomski przygotował koronację obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

Biskupi zebrani na 318. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski wybrali bp. Z. Zimowskiego członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, natomiast na 320. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrany został przewodniczącym Komisji Nauki Wiary konferencji.

Od października 2007 r. był członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Od 6 marca 2008 r. do 26 listopada 2009 r. pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 9 listopada 2008 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

18 kwietnia 2009 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupiej i zwalniając z posługi biskupiej w Radomiu.

4 maja 2011 Benedykt XVI włączył go do gremium członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a 28 lipca 2012 Kongregacji ds. Biskupów.

Od 2014 r. abp Zimowski zmagał się z chorobą nowotworową. Ostatnie dni przebywał w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zmarł.

W naszej zwoleńskiej Parafii był kilkakrotnie jako biskup radomski a potem jako arcybiskup 24 VI 2012 roku na zakończenie wielkiego remontu naszej Świątyni Nekropolii Jana Kochanowskiego. Celebrował wówczas Msze Św. z wszystkimi Biskupami radomskimi, poświęcił odrestaurowany kościół, nową Kryptę Rodu Kochanowskich i Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego.

Do góry


 

PARAFIADA 2016
LISTA SPONSORÓW

 

Więcej informacji

Do góryNabożeństwa Fatimskie

 

Więcej informacji

Do góry


 

Pielgrzymka Szlakiem Piastowskim
- 1050 rocznica Chrztu Polski
Termin: 21-23.04.2016

 

Galeria

Do góry


 

Nowe galerie

 

Do góry


CHRYSTUS POŚRÓD WAS – NADZIEJA CHWAŁY

Komunikat na 51.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
w Cebu na Filipinach,
24-31 stycznia 2016

 

Treść komunikatu

Do góry


WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN
I ŻYDÓW

List pasterski Episkopatu Polski
z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Treść listu

Do góry


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI,
A UCZYNKI MIŁOSIERNE
List księży Biskupów
na Rok Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


DEKRET
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego
w Roku Miłosierdzia
w Diecezji Radomskiej

 

Treść dekretu

Do góry


Komunikat ws. inicjatywy
„Ofiarom stanu wojennego.
Zapal Światło Wolności”

 

Zbliża się kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II – na znak solidarności z Polakami przeżywającymi te trudne chwile – zapalił symboliczną świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Instytut Pamięci Narodowej, zainspirowany przykładem Papieża Polaka, pragnie upamiętnić te bolesne wydarzenia poprzez kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Do udziału w niej zaproszono także Kościół katolicki w Polsce. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca 23 listopada br. na Jasnej Górze, po zapoznaniu się z założeniami kampanii, podjęła decyzję o przyjęciu zaproszenia. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zapalenia symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz. 19.30 w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego. Biskupi proponują także, aby podczas Mszy Świętych w najbliższą niedzielę objąć modlitwą szczególnie tych, którzy zginęli lub cierpieli broniąc godności człowieka.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 10 grudnia 2015 r.

Do góry


 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA JUBILEUSZ
1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 

Treść listu

Do góry


OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Treść opinii

Do góry


 

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski
o prześladowaniu chrześcijan

 

Treść listu

Do góry


NOWE NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


Zakończył się Synod Biskupów o rodzinie

 

Treść artykułu

Do góry


OJCOWIE SYNODALNI UCHWALILI DEKLARACJĘ NT. SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE, W AFRYCE I NA UKRAINIE

 

Treść artykułu

Do góry


Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach – fragment „Relatio finale”

 

Treść artykułu

Do góry


Papież Franciszek
Misericordiae vultus
Bulla ustanawiająca
nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

Treść listu

Do góry


ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE
– SZANSĄ I ZADANIEM

 

Treść listu

Do góry


Kurs Przedmałżeński

Duszpasterstwo Akademickie i parafia św. Jadwigi Królowej w Radomiu

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Kurs weekendowy (Spotkania dla narzeczonych)

 

Więcej informacji

Do góry


Informacje Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej

 

Więcej informacji

Do góry


 

Światowe Dni Młodzieży
Orędzie

 

Treść orędzia

Do góry


 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
ws. Uchodźców

 

Treść komunikatu

Do góry


 

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI

CZŁOWIECZEŃSTWA

List Pasterski Episkopatu Polski

z okazji V Tygodnia Wychowania

13-19 września 2015 r.

 

Więcej informacji

Do góry


 

Dni skupienia dla narzeczonych

 

Więcej informacji

Do góry


 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2016 i 2017 roku

 

2016 r.

8 maja: PSP Zwoleń klasy III b, d

15 maja: PSP Zwoleń klasy III a, c oraz PSP Paciorkowa Wola klasa III

 

2017 r.

14 maja: PSP Zwoleń kl. III a, c, e

21 maja: PSP Zwoleń kl. III b, d, f i PSP Paciorkowa Wola kl. III

Do góry


Bracia i Siostry Internauci!

 

Spełniając prośbę Sekretariatu KEP przekazujemy następującą informację, iż w nawiązaniu do wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego: „W świecie, w którym coraz więcej ludzi porozumiewa się za pomocą mediów społecznościowych, wydaje się słuszne, by także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski był tam obecny. Jestem przekonany, że krótkie rozważania w oparciu o tekst Pisma Świętego, zdjęcie, film z wizyty charytatywnej w Iraku, czy zapowiedź nabożeństwa, mogą stać się dla internautów zachętą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem” – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa witryna internetowa Przewodniczącego KEP: www.przewodniczacy.info. Odnaleźć na niej można aktualności, homilie, galerię zdjęć, dokumenty episkopatu, czy kalendarz najważniejszych wydarzeń z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Aktualną działalność Przewodniczącego KEP można śledzić na następujących profilach społecznościowych: facebook.com/abp.gadecki oraz instagram.com/abp_gadecki.

Na szczególną uwagę zasługuje profil Twitter.com/abp_gadecki, w którym zamieszczane będą jednozdaniowe komentarze do fragmentów czytań mszalnych danego dnia.

Adresy strony internetowej oraz portali społecznościowych:

Do góry


 

W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


Nowe Niebowskazy
Księdza Proboszcza
Bernarda Kasprzyckiego

 

Do góry


 

 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

Do góry


 

 


Do góry