Czytania na XII NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO - 25 czerwca 2017r.

 


 

CZYTANIE I

(Jr 20, 10-13)

 

"Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców»".

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c))

 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

 

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †

dla braci moich stałem się obcym *

i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *

i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

 

Panie, modlę się do Ciebie *

w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *

w Twojej zbawczej wierności.

 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

 

Wysłuchaj mnie, Panie, †

bo miłość Twoja jest łaskawa, *

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *

niech ożyje serce szukających Boga.

 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

 

Bo Pan wysłuchuje biednych *

i swoimi więźniami nie gardzi.

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *

morze i wszystko, co w nim żyje.

 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

 


 

CZYTANIE II

(Rz 5, 12-15)

 

"Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa".

 


 

ALLELUJA

(Por. J 15, 26b. 27a)

 

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

 


 

EWANGELIA

(Mt 10, 26-33)

 

"Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie»".

 


 

Jezus tym razem pokazuje jak ma się rzecz z głoszeniem ewangelii i prawdą, a to wszystko jest otoczone Jego troską. To już kolejna niedziela podczas której mówi nam i przekonuje nas o Swojej trosce nawet w najtrudniejszych momentach życia. Już nie tylko o tej największej dotyczącej wieczności, bo jak inaczej nazwać to, że umiera "na zaś" za tych wszystkich którzy zechcą przyjąć dar Jego śmierci, ale także tej troski codziennej, ale mającej wpływ na wieczność. Przyznanie się do Jezusa ma charakter wieczności. I to nie są tylko słowa Jezusa do męczenników, ale także do mnie.

Męczeństwo to także codzienna wierność Bogu w tym, co mi daje, co jest dla mnie trudne, a co najlepiej i najchętniej bym załatwił po swojemu, czyli ...

Co więcej – Jezus zwraca uwagę, że nawet w ciemności naszego serca On jest i mówi do niego. Nie ma sytuacji w której może mnie coś odłączyć od Boga, nawet ciemność serca, którą zrozumiem dopiero w świetle.

Jezus stawia to moje serce w prawdzie.

Nic mnie od Niego nie może odłączyć.

Nic. Poza mną samym.

Jak żyję?

 

Siostry Kapucynki

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


Pogodne Popołudnia 2017

 

Więcej informacji

Do góry


I Komunia Święta

 

Galeria

Do góry


Boże Ciało

15.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Parafiada

28.05.2017r.

 

Sponsorzy

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


Uroczystość NMP Królowej Polski - Odpust Parafialny

03.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


93. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
SŁUŻBY ZDROWIA
NA JASNĄ GÓRĘ
27-28 MAJA 2017R.


KRAJOWE DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBY ZDROWIA ZAPRASZA

 

Plan:

27 V - Wyjazd ze Zwolenia autokarem o 8.30

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II oraz Św. Brata Alberta

Jasna Góra Apel Maryjny o 21.00

28 V Jasna Góra

Eucharystia

Konferencja

 

Koszt 130 zł. Zapisy u Kapelana pod nr telefonu 791049793

Do góry


PIELGRZYMKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
DO SKARŻYSKIEJ OSTREJ BRAMY

 

Z racji Święta Pielęgniarki i Położnej w poniedziałek, 8 maja 2017r. do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej przybędą w dorocznej Pielgrzymce Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne.

 

Program spotkania:

godz. 17.00 – modlitwa różańcowa

godz. 17.30 – nabożeństwo majowe

godz. 18.00 – Msza Święta i zawierzenie Matce Bożej Miłosierdzia

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy pracujących w tym zawodzie oraz emerytów i ich rodziny

 

W imieniu Organizatorów Pielgrzymki Pielęgniarek
i Położnych

 

ks. Krzysztof Dukielski

Duszpasterz Służba Zdrowia Diecezji Radomskiej

 

ks. prał. Jerzy Karbownik

Kustosz Sanktuarium

Do góry


REKOLEKCJE WAKACYJNE

DLA DOROSŁYCH MŁODZIEŻY I DZIECI

 

Więcej informacji

Do góry


Obóz wakacyjny

 

Więcej informacji

Do góry


Wielka Sobota

15.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Droga Krzyżowa ulicami Zwolenia

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Piątek

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Czwartek

13.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Niedziela Palmowa

09.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

 

Przeżywamy Tajemnicę Paschalną – Tajemnicę Miłości Bożej, która zbawia każdego człowieka. Dziś pierwszym znakiem Poranka Wielkanocnego jest pusty Grób, który napełnia nas pokojem i pewnością, że to do Chrystusa należy ostateczne zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i mrokami zła.

Drodzy Parafianie i Internauci przyjmijcie najlepsze życzenia w roku wielkich jubileuszy maryjnych. Prosimy Matkę Bożą, będącą w tajemnicy paschalnej obrazem i wzorem Kościoła oczekującego na Zmartwychwstanie Chrystusa, by wyprosiła Nam i Ojczyźnie pokój i radość. Ona jak dobra Matka pragnie dla nas wzmocnienia wiary i apostolskiej gorliwości. Idźcie i głoście Bóg jest naszym Ojcem, Który kocha i ratuje przed zgubą i ciemnością zła.

Święty Ojciec Pio, nasz Patron powiedział: „Każdy dzień jest jednym dniem więcej aby kochać, jednym dniem więcej aby śnić, jednym dniem więcej aby żyć”. Niech się tak stanie.

W imieniu kapłanów i sióstr zakonnych życzę Wszystkim radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!

Ks. proboszcz Bernard Kasprzycki

Do góry


Drodzy Diecezjanie!

 

„Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). Tak mówi Jezus Chrystus, który swoją tożsamość Boga-Człowieka objawiał przez świętość swego życia, wspaniałe nauczanie, cuda, a przede wszystkim przez cud zmartwychwstania.

„Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania” (2. prefacja wielkanocna).

Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Boski Wędrowiec, przynosi nadzieję. Obdarowuje nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską.

W atmosferze dziękczynienia składanego Panu Bogu za Tajemnicę Zbawienia prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Biskup Henryk Tomasik

Biskup Adam Odzimek

Biskup Piotr Turzyński

Do góry


 

Misterium Męki Pańskiej   07.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


XIV Regionalny Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej
31 marca 2017r.

 

Galeria nr 1

Galeria nr 2

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
DEKANAT ZWOLEŃSKI

 

Kurs Przedmałżeński czyli Bezpośrednie Przygotowanie do Małżeństwa będzie w Górze Puławskiej w trzy weekendy:

 

17 - 18 III,

21 - 22 IV

20 V Dzień Skupienia w Wysokim Kole

 

Program weekendowy: piątek, 17 III i 21 IV godz. 18.00 – 20.00, sobota, 18 III i 22 IV godz. 09.30 – 12.30 i 13.30 - 18.00, Dzień Skupienia Wysokie Koło 20 V godz. 10.00 – 14.00). Zgłoszenia osobiście, telefonicznie: 697437884 lub internetowo: kuchma@o2.pl INFO na gablotach.

 

Kurs w Zwoleniu w naszej parafii będzie na jesieni:

 

27 - 28 X,

24 - 25 XI

09 XII - Wysokie Koło

 

Zapisy po wakacjach.

Do góry


 

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO WŁOCH I NA BAŁKANY

30 V - 10 VI 2017r.

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
17 - 26.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
26.09 - 5.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
5 - 14.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


Kurs przedmałżeński
2 stycznia – 11 marca 2017r

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się 2 stycznia 2017 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 11 marca 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2017 i 2018 roku

 

 

Do góry 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry