Czytania na - XXV NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO - 24 września 2017r.

 


 

CZYTANIE I

(Iz 55, 6-9)

 

"Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi".

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a))

 

 

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

 

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *

a wielkość Jego niezgłębiona.

 

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

 

Pan jest łagodny i miłosierny, *

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich, *

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *

wszystkich wzywających Go szczerze.

 

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

 


 

CZYTANIE II

(Flp 1, 20c-24. 27a)

 

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

 


 

ALLELUJA

(Por. Dz 16, 14b)

 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

 


 

EWANGELIA

(Mt 20, 1-16a)

 

"Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»".

 


 

Można się zgorszyć polityką sprawiedliwości gospodarza gdy przełożymy te słowa Jezusa na życie duchowe! Można.

Bo jak tu nie irytować się tym, że ktoś nawraca się przed śmiercią (ten o jedenastej godzinie) i jest tak samo traktowany jak osoba, która całe życie trudziła się aby żyć dobrze, aby żyć sakramentalnie (od wczesnego rana znosząca ciężar dnia i spiekotę). I jedni i drudzy dostają tę samą zapłatę – jeden denar, czyli jedno zbawienie, jedna wieczność.

Gdzie tu sprawiedliwość?

Ale czy takiej sprawiedliwości pragnie i szuka moje serce?

Przypowieśc opowiada o Królestwie Bożym, czyli o stanie w którym Boża miłość zwycięża! Najęcie do pracy w winnicy oznacza pracę dla tegoż Królestwa, czyli Boże panowanie w życiu które odznacza się nawróceniem. Tak więc czy osobie która spowiada się po wielu, wielu latach można odmówić miłosierdzia?

Wszyscy byli w tej samej sytuacji – czekali na pracę, co więcej, ci najęci z rana są w lepszej sytacji niż ci wieczorem gdyż spędzając dzień na ciężkiej pracy mieli już pewność zapłaty, gdy tamci jeszcze mocowali się z lękiem nieużyteczności, pustki i zmarnowanego czasu. Nic gorszego nad zmarnowane życie.

Tu jest miłosierdzie!

Szukam, pragnę i jestem miłosierny?

Jaki czyn miłosierdzia jest dziś moim udziałem?

Bo czy znajdzie się ktoś, kto powie ze spokojnym sumieniem osobie umierającej, że nie ma dla niej miłosierdzia, bo według spawiedliwości to powinna...

Bo ta jedenasta godzina jest tą o której się mówi, że nawet najgorszemu wrogowi by się tego nie życzyło.

 

Siostry Kapucynki

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » 


Odpust w Naszej Parafii

14.09.2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.09.2017r.

 

Galeria

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

Więcej informacji

Do góry


Dożynki
27 sierpnia 2017r.

 

Galeria

Do góry


Obóz parafialny
dzieci i młodzieży 2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.08.2017r.

 

Galeria

Do góry


INFORMACJA DLA PIELGERZYMÓW FATIMSKICH!!!

 

SPOTKANIA PRZEDWYJAZDOWE
BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH


w Centrum Regionalnym przy Parafii w Zwoleniu:

 

1. GRUPA I (26 IX-05 X) – 10 IX o godz. 15.00

dopłata do wyjazdu (bez EURO) do 20 VIII
przelewem lub gotówką.

 

2. GRUPA II (05 X-14 X) – 10 IX o godz. 16.00

dopłata do wyjazdu (bez EURO) do 20 VIII
przelewem lub gotówką.

 

3. GRUPA III (17 X-26 X) – 10 IX o godz. 18.00

dopłata (bez EURO) przelewem lub na spotkaniu 10 IX.

 

Przypominamy, że na spotkaniach jest możliwość dopłaty do ubezpieczenia od chorób przewlekłych
- około 60 zł.

Organizator

 

Do góry


 

Po kilku latach od rozpoczęcia projektu FILOKALIA, pierwszego w Polsce całościowego przekładu pism duchowych pt. Filokalia, udostępniamy dla wszystkich czytelników pierwszy owoc naszych prac wybór z I tomu, który inauguruje nową serię "Teksty z Filokalii". Publikacja nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta ci właśnie pisarze otwierają I tom Filokalii .

Materiały prasowe dostępne są pod linkiem - http://filokalia.pl/wp-content/uploads/2017/07/materialy_prasowe.zip Możemy również przesłać egzemplarze recenzenckie.

 

Z góry dziękujemy za życzliwość.

Ekipa projektu FILOKALIA

 

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.07.2017r.

 

Galeria

Do góry


Imieniny Pana Jana

 

Galeria

Do góry


Bierzmowanie

 

Galeria

Do góry


I Komunia Święta

 

Galeria

Do góry


Boże Ciało

15.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.06.2017r.

 

Galeria

Do góry


Parafiada

28.05.2017r.

 

Sponsorzy

Galeria

Do góry


Nabożeństwo Fatimskie

13.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


Uroczystość NMP Królowej Polski - Odpust Parafialny

03.05.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielka Sobota

15.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Droga Krzyżowa ulicami Zwolenia

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Piątek

14.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Wielki Czwartek

13.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Niedziela Palmowa

09.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


Misterium Męki Pańskiej   07.04.2017r.

 

Galeria

Do góry


XIV Regionalny Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej
31 marca 2017r.

 

Galeria nr 1

Galeria nr 2

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
17 - 26.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
26.09 - 5.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
5 - 14.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


Kurs przedmałżeński
2 stycznia – 11 marca 2017r

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się 2 stycznia 2017 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 11 marca 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2017 i 2018 roku

 

 

Do góry 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry